ZZR Ojczyzna

POSTĘPOWANIE NR 8 z dnia 10.09.2020r.

Związek Zawodowy Rolników Ojczyzna zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu mającym za zadanie wyłonić podmiot, który przygotuje realizację a następnie zrealizuje zadanie – projekt: „Promocja wieprzowiny, w tym mięsa rodzimych ras świń, wśród słuchaczy UTW”

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera z dopiskiem na kopercie „ZAPYTANIE OFERTOWE – Promocja wieprzowiny, w tym mięsa rodzimych ras świń, wśród słuchaczy UTW” na adres:

Związek Zawodowy Rolników OJCZYZNA

ul. Podwale 6/107; 22-300 Krasnystaw,

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 21 września 2020 r. godz. 12.00 Decyduje data wpływu.

POSTĘPOWANIE NR 8 z dnia 10.09.2020r.
Przewiń do góry