ZZR Ojczyzna

POSTĘPOWANIE NR 10 z dnia 10.02.2021 r.

Związek Zawodowych Rolników Ojczyzna zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu mającym za zadanie wyłonić podmiot, który przygotuje realizację a następnie zrealizuje projekt:
„Kulinarne, e-learningowe warsztaty oraz konkurs dla uczniów szkół gastronomicznych z całej Polski”

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

  • ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 688),
  • ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.) w szczególności art. 701 – 705,
  • rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszu promocji produktów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1351, ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem”,
  • zasadami obsługi Funduszy promocji produktów rolno – spożywczych – zał. do Zarządzenia Nr 07/2020/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 03.01.2020 r.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem znajduję się także na stronie internetowej Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna” http://www.zzrojczyzna.com.pl/ Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera z dopiskiem na kopercie „ZAPYTANIE OFERTOWE – Kulinarne, e-learningowe warsztaty oraz konkurs dla uczniów szkół gastronomicznych z całej Polski”
na adres:

Związek Zawodowy Rolników OJCZYZNA
ul. Podwale 6/107
22-300 Krasnysraw

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 19 luty 2021 r. godz. 12.00. Decyduje data wpływu

POSTĘPOWANIE NR 10 z dnia 10.02.2021 r.
Przewiń do góry