ZZR Ojczyzna

POSTĘPOWANIE NR 16 z dnia 31.05.2021 r.

Związek Zawodowy Rolników Ojczyzna zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu mającym za zadanie wyłonić podmiot, który przygotuje kreację
a następnie zrealizuje zadanie: „Poznaj smak polskich przetworów zbożowych”

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

  • ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 688, ze zm.),
  • ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), w szczególności art. 701 – 705,
  • rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego
    z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1351, ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem”,
  • Zasadami obsługi Funduszy promocji produktów rolno – spożywczych – zał. do Zarządzenia Nr 07/2020/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 03.01.2020 r.

Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna” http://www.zzrojczyzna.com.pl/

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:
Związek Zawodowy Rolników OJCZYZNA
ul. Podwale 6/107
22-300 Krasnystaw,
lub przesłać w formie elektronicznej (skan dokumentów) na adres mail: mar_gol1@op.pl

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 9 czerwiec 2021 r. godz. 12.00 Decyduje data wpływu.

POSTĘPOWANIE NR 16 z dnia 31.05.2021 r.
Przewiń do góry