ZZR Ojczyzna

POSTĘPOWANIE NR 19 z dnia 29.11.2021 r.

Związek Zawodowy Rolników Ojczyzna zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu mającym za zadanie wyłonić podmiot, który przygotuje kreację
a następnie zrealizuje zadanie: „Opracowanie materiałów dydaktycznych o przetworach zbożowych dla szkół gastronomicznych”

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

– ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych (tj.: Dz. U. z  2020 r., poz. 688, ze zm.),

– ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.),  w szczególności  art. 701 – 705,

– rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego
z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1351, ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem”,

– Zasadami obsługi Funduszy promocji produktów rolno – spożywczych – zał. do Zarządzenia Nr 07/2020/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 03.01.2020 r.

Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna” http://www.zzrojczyzna.com.pl/

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:

Związek Zawodowy Rolników OJCZYZNA

ul. Podwale 6/107

22-300 Krasnystaw,

lub przesłać w formie elektronicznej (skan dokumentów) na adres mail:  mar_gol1@op.pl

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 7 grudnia 2021 r., godz. 12.00

Decyduje data wpływu.

POSTĘPOWANIE NR 19 z dnia 29.11.2021 r.
Przewiń do góry