ZZR Ojczyzna

Postępowania na wybór wykonawcy

POSTĘPOWANIE NR 8 z dnia 10.09.2020r.

Związek Zawodowy Rolników Ojczyzna zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu mającym za zadanie wyłonić podmiot, który przygotuje realizację a następnie zrealizuje zadanie – projekt: „Promocja wieprzowiny, w tym mięsa rodzimych ras świń, wśród słuchaczy UTW” Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera z dopiskiem na kopercie „ZAPYTANIE OFERTOWE – Promocja wieprzowiny, w tym mięsa […]

POSTĘPOWANIE NR 7 – Z DNIA: 4.08.2020R.

Związek Zawodowych Rolników Ojczyzna zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu mającym za zadanie wyłonić podmiot, który przygotuje realizację a następnie zrealizuje zadanie – projekt:„Działania szkoleniowe w zakresie zapobiegania i ograniczania ASF” Postępowanie prowadzone jest zgodnie z: ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., […]

POSTĘPOWANIE NR 6 – Z DNIA: 4.08.2020R.

Związek Zawodowych Rolników Ojczyzna zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu mającym za zadanie wyłonić podmiot, który przygotuje realizację a następnie zrealizuje zadanie – projekt:„Promocja na rynku czeskim” Postępowanie prowadzone jest zgodnie z: ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 688), ustawą z […]

POSTĘPOWANIE NR 5 – Z DNIA: 20.07.2020 R.

Związek Zawodowych Rolników Ojczyzna zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu mającym za zadanie wyłonić podmiot, który przygotuje realizację a następnie zrealizuje zadanie – projekt:„Kupuj i smakuj polskie produkty mleczne” Postępowanie prowadzone jest zgodnie z: ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. […]

POSTĘPOWANIE NR 4 – Z DNIA: 20.07.2020 R.

Związek Zawodowych Rolników Ojczyzna zaprasza do wziecia udziału w postępowaniu mającym za zadanie wyłonić podmiot, który zapewni usługę Koordynatora w ramach realizacji zadania „KUPUJ I SMAKUJ POLSKIE PRODUKTY MLECZNE” Postępowanie prowadzone jest zgodnie z: ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. […]

Przewiń do góry